Tajemství zámecnictví! Logo

O autorovi

"ZÁZRACNÝ ZÁMECNÍK Z VÍDNÊ"

nemecky VersionHomeFOTKY:KnihyO autoroviPrednostiQuestions and AnswersObjednací formulár

Michael Bübl,

"muž se zlatýma rukama", jak je v oboru nazýván, je zámecníkem od roku 1986. Pracoval pro montážní firmy zabývající se bezpecnostními zámky, bezpecnostními dvermi, ale hlavne zámecnickou službou. Vedle toho se dále prubežne vzdelával a získal dohromady tri mistrovské zkoušky, (zámecnický mistr, kovárský mistr, mistr mechanik). S tímto solidním vzdeláním si otevrel v roce 1990 vlastní podnik v zámecnickém oboru. V prubehu tohoto roku otevrel vše co bylo možné zavrít. Od A do Z, kazety na peníze, penežní automaty, stará auta, nová auta, trezory a šatní skríne. Predevším to ale byly byty a domy. Od jednoduchého zámku po vysoce komplikovaný magnetický zámek. Pátral nekonecne dále, aby mohl své znalosti v otevírání zámku dále zlepšovat. Dokonce vynalezl nebo zlepšil všelijaké profesionální nástroje pro zámecnickou službu. Zabýval se také kriminálními technikami proverování zámku. Postupem casu se stal specialistou na zámkovou techniku, tzv. bezpecnostním technikem. Mnoho let si psal poznámky a všechny jeho znalosti zaznamenal a nyní v ruzných knihách zprístupnil.
Michael Bübl píše pro ruzné casopisy a magazíny príspevky a krátké príbehy.

Vedle vášne pro bezpecnostní techniku píše skutecné romány Ausgesperrt! (Zabouchnuto!) o jeho zážitcích jako zamestnance zámecnické služby. Aktivne se podílel a podporoval nekteré programy na podporu zvírat.

Krome toho pracuje dnes Michael Bübl jako bezpecnostní poradce.