Tajemství zámecnictví! Logo

Tajemství zámecnictví!

nemecky VersionHomeFOTKY:KnihyO autoroviPrednostiQuestions and AnswersObjednací formulár


Geheimwissen Buch Zabouchnut é dvere?

A klíc je uvnitr!

Kažý z nás zná ten pocit, když po zacvaknutí zámku zjistí, že zapomnel klíc. Nyní jsou k dostání v nemcine první knihy, kter é popisují skoro všechny možnosti otevírání zámku. My všichni z geheimwissen.at jsme se velmi snažili a díky našemu autorovi, zámecnick ém mistrovi Michaelu B üblovi, se nám podarilo vydat radu vysoce zajímavých knih, kter é se zabývají otevíráním zámku.
Osloví všechny osoby, kter é stojí pred zavrenými dvermi, kter é musí otevrít. Zda se to stane jen jednou jedinkrát, nebo jde o výkon povolání nehraje žádnou roli. Možná jste již dokonce pracovník zámecnick é služby a chcete se zdokonalit. V našem vydání se naleznete. Jako zvláštní doporucení je kniha Geheimwissen Schl üsseldienst - Anleitung zum Schlossöffnen (Tajná veda zámecnická služba - návod na otevírání zámku), kterou si zde mužete jen za 52 Euro 20 Euro objednat. (vyzvednutí možn é) .
Volný náhled: Stáhnutí náhledu

Zde je ukázka z knihy

Zde je ukázka z knihy
Impressum